PARTICULIER EN BEDRIJVEN   BEDRIJVEN: SAMENWERKEN   BEDRIJVEN: GEDELEGEERD ONTWIKKELAAR  
 
Heeft u – ideeën & wensen voor - een locatie, gebouw of woning? En kunt u wel hulp gebruiken bij het meedenken en uitwerken van het concept, visie, vergunningen en/of realisatie? Dan kan ik samen met u de mogelijkheden onderzoeken & verkennen. Daarbij wordt gestart met ideeën & scenario’s met een bijbehorende kosten-baten indicatie. In opdracht van of voor eigen rekening en risico worden plannen uitgewerkt, van het eerste idee tot en met de realisatie.
 
Bij (gebieds)ontwikkeling en projecten werk ik ook graag samen met vastgoed professionals, corporaties en andere ontwikkelaars. Dit kan op het gebied van tendermanagement, vastgoed vraagstukken en of (her-) ontwikkeling van projecten. De nadruk ligt daarbij op het maken van de planconcepten en desgewenst het voorlopig ontwerp. Daarna kan ik op hoofdlijnen betrokken blijven bij de verdere planontwikkeling en realisatie
 
Zoekt u tijdelijk interim capaciteit voor uw vastgoedafdeling? Dan ik kan voor u optreden als gedelegeerd ontwikkelaar. Met name in de concept en voorlopig ontwerpfase wanneer de invloed op het rendement van een project het grootst is, kan ik een waardevolle bijdrage leveren. Zo heb ik voor Ymere, Rochdale, Stadgenoot, Duwo en Slokker Innovate als gedelegeerd ontwikkelaar opgetreden en mooie plannen mogen begeleiden.

 
 
Dit zei Dirk Harmens (directeur Aqua Vastgoed) over Irene van Kaam:

“Vanwege haar menselijke manier van benaderen die gericht is op de inhoud en kwaliteit van het project weet zij de betrokken partijen te motiveren en te enthousiasmeren om het plan vooruit te brengen zodat een kwalitatief goed product wordt gerealiseerd in een zo soepel mogelijk proces.”